Master-2

Master 2. del

Indsætte flere sider | Nummerering af sider

Forskellige typer af sidetal til forskellige sider

I dette eksempel er forside og indholdsfortegnelse nummereret med små romertal, selve rapporten med almindelige sidetal, mens bilagene har store romertal. Læg mærke til, at sidetallene står nedenunder siderne. Vær opmærksom på, at siderne altid har et nummer, uanset om du, via Masteren, vælger at vise dem eller ej.

Indsæt flere sider (00:06)

Åben panelet Pages

Window/Pages

Højreklik på den første side
Vælg Insert Pages
Vælg et antal sider ud for Pages
Klik på ”Ok”

Dette kan først gøres, når du har flere sider at arbejde med!

Nummerering af sider (00:35)

Åben panelet Pages

Window/Pages

Højreklik på den første side og vælg Numbering & Section Options
Vælg Page Numbering Style:

Vælg små romertal på listen

Klik på "Ok"
Højreklik på den første side i den næste nummerering og vælg Numbering & Section Options

(selve rapporten)

Vælg Start Page Numbering at:

Tast det sidetal, du ønsker optællingen skal starte med (denne side er i virkeligheden den tredje side, ud af alle siderne i panelet, men optællingen starter som side 1)

Vælg Page Numbering Style:

Vælg normale tal på listen

Klik på "Ok"
Højreklik på den første side i den sidste nummerering og vælg Numbering & Section Options

(bilag)

Vælg Start Page Numbering at:

Tast det sidetal, du ønsker optællingen skal starte med (denne side er i virkeligheden den sjette side, ud af alle siderne i panelet, men optællingen starter som side 1)

Vælg Page Numbering Style:

Vælg store romertal på listen

Klik på "Ok"
Tip!

Dobbeltklik på en side i panelet Pages, bringer dig til den valgte side.